Bungalov

Bungalov

V apríli 2014 sme realizovali stavbu rodinného bungalovu o rozlohe 92m2 v okolí mesta Košice. Architektom objektu bol Pavol Mészáros a projektantom stavby Clayton Stone. Obvodová konštrukcia objektu pozostáva z monolitických blokov ubíjanej zeminy "receptu" RamEco. Hrúbka obvodových stien je 300mm a pohľadovej priznanej steny 500mm. Výška stien po veniec predstavuje 2,4m. 
Objekt je na pozemku lokalizovaný v súlade s okolitou prírodou a svojím konštrukčným a technickým riešením ju harmonicky dopĺňa.
Strecha objektu je projektovaná ako "zelená" pultová strecha, v súčasnosti iba so štrkovým lôžkom. 

 
12