Krb z nepálenej hliny

Krb1

Cieľom tohto projektu bola realizácia obostavby krbovej vložky akumulačným prírodným materiálom, ktorý by interiéru dodal výrazný charakter a poskytol funkčnosť pri vykurovaní v zimných mesiacoch. 

Toto dielo bolo postavené už v zariadenom a obývanom dome počas leta 2013. Je to “raketová pec” teda teplovzdušná krbová vložka slovenského výrobcu Kobok obalená akumulačným plášťom z nepálenej ubíjanej hliny. Materiál predstavuje zmes hlín a stabilizátora, ktorých správne zloženie zabezpečujúce požadované parametre výslednej konštrukcie bolo výsledkom výskumu realizovaného na TUKE.

Konštrukcia krbu bola limitovaná, už zákupenou krbovou vložkou ako aj samotným priestorom, ktorý už disponoval komínovou konštrukciou a betónovým základom.

krb detailDizajnérom krbu bol jeho majiteľ a architekt Pavol Mśzáros, ktorý spolu s rodinou realizovali aj samotnú konštrukciu v spolupráci so spoločnosťou RamEco. 
 


Krb detail 2Prívod chladného vzduchu je riešený z interiéru prieduchmi v spondej časti konštrukcie. Stavba rešpektuje bezpečnostné smernice a využíva predpísané izolačné materiáli v kontaktných miestach s existujúcou konštrukciou.

text: Radovan Dráb, Pavol Mészáros
foto: Pavol Mészáros, RamEco